CB Prat

-

Canal de comunicació oficial del Club Bàsquet Prat

cropped-cb_prat_logo_principal.png

Política de privacitat del Web del CB Prat

Objecte i acceptació
El present avís legal regula l’ús del lloc web https://cbprat.cat/ (en endavant, la web), del qual és titular el Club Bàsquet Prat (des d’ara, CB Prat).

L’accés a la web de CB Prat és totalment voluntària, i qui accedeix a navegar-hi s’atribueix la condició d’usuari de la mateixa, la qual cosa implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte de la web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal.

L’usuari respondrà davant del CB Prat o davant de tercers, de qualssevol dany i perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En visitar la pàgina l’usuari assumeix, coneix i accepta que les dades i les informacions que apareixen al web són de caràcter informatiu i, en tot moment, poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats.

CB Prat es reserva el dret a suspendre temporalment, o anul·lar definitivament, sense necessitat de preavís, l’accessibilitat de la seva pàgina web per mantenir-la, reparar-la, actualitzar-la o millorar-la.
Condicions d’accés i utilització

Les pàgines de CB Prat poden ser visitades lliurement pels usuaris.

L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines de CB Prat de conformitat amb la llei espanyola, el present Avís Legal, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ ordre públic.

La web té com a objectiu principal informar al públic, en general, del esdeveniment esportiu i noticies relacionades amb CB Prat.

CB Prat declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquest web o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través la web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

Política de privacitat
Quan calgui obtenir informació de la seva part, sempre li demanarem de manera explícita que ens la proporcioni voluntàriament. Les dades sol·licitades a través dels formularis de recollida de dades de la web o altres vies seran incorporats a un arxiu de dades de caràcter personals del qual n’és responsable el CB Prat.

Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat sol·licitada, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 abril 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 32/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Així mateix, CB Prat cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al contacte de Protecció de Dades referenciat a sota. CB Prat adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel Reglament (UE) 2016/679 i altres normatives aplicables.

La nostra política respecte al correu electrònic es centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través els mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
Política de cookies
CB Prat podrà utilitzar cookies durant la prestació serveis de la web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookies o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar la nostra web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, CB Prat no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador del usuari.

Desactivació de cookies
Atès que les cookies no són pas estrictament necessàries per navegar per aquest lloc web, vostè pot bloquejar-les o deshabilitar-les, total o parcialment, a través de la configuració de les opcions del seu navegador d’internet.
Cookies actives
_ga
Conservació: 2 anys.
Finalitat: Registra una identificació única que s’utilitza per generar dades estadístiques sobre l’ús del visitant del lloc web.

_gat
Conservació: 1 dia
Finalitat: El fa servir Google Analytics per accelerar la taxa de sol·licitud

_gid
Conservació: 1 dia
Finalitat: Registra una identificació única que s’utilitza per generar dades estadístiques sobre l’ús del visitant del lloc web.

collect
Conservació: durant la sessió Finalitat: S’utilitza per enviar dades a Google Analytics sobre el dispositiu i el comportament del visitant. Rastreja el visitant a través de dispositius i canals de mercat.

Informació sobre Protecció de dades de caràcter personal al web del CB Prat

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (REGLAMENT (UE) 2016/679), es posa al seu coneixement la següent informació sobre el tractament de dades personals.
Responsable:
Club Bàsquet Prat (des d’ara, CB Prat)
Contacte del responsable de Protecció de Dades:

Avinguda Pare Andreu de Palma, 9 – 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) lopd@cbprat.cat

Finalitat:
● Imatges captades al recinte: Difondre les activitats realitzades pel CB Prat
● Dades de Jugadors/es: La relació social i esportiva amb el CB Prat
● Dades de treballadors/es i col·laboradors/es: La gestió de recursos humans i els processos habituals de gestió comercial, contractual i de negoci.
Legitimació:

● Imatges captades al recinte: Difondre les activitats realitzades pel CB Prat
● Dades de Jugadors/es: La relació social i esportiva amb el CB Prat
● Dades de treballadors/es i col·laboradors/es: La gestió de recursos humans i els processos habituals de gestió comercial, contractual i de negoci.

Destinataris:
● Imatges captades al recinte: Les imatges podran ser difoses en els diversos mitjans i canals de la l’entitat, web de l’entitat, xarxes socials, publicacions externes, revistes tríptics i altres mitjans propis.
● Dades de Jugadors/es: Els departaments en els quals s’organitza el club, en part o en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són també les entitats oficials públiques o privades que, per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta coordinació social i esportiva, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. En aquells casos en què per raó del seu tractament sigui necessària la coordinació amb alguna organització pública o privada, podran comunicar-se les seves dades personals a les entitats, únicament i exclusivament, amb la finalitat prèviament descrita. En el cas de jugadors/es federats, les dades de identificació seran cedides a la federació per a la tramitació de la corresponent fitxa federativa.
● Dades de treballadors/es i col·laboradors/es: Els destinataris de la informació són els departaments i delegacions de CB Prat. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials que, per obligació legal, puguin exigir la cessió d’aquest tipus de dades (Ministeri de Treball i Seguretat Social, Departament de Treball, Sanitat de la Comunitat Autònoma, Mútua d’Accidents de Treball, Agència Tributària ) i l’entitat bancària que vostè ens indiqui els efectes de transferències econòmiques. Així mateix en el cas d’entrenadors d’equips federats, les dades de identificació seran cedides a la federació per a la tramitació de la corresponents fitxa federativa.
Drets:
En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al contacte de Protecció de Dades a l’adreça postal o electrònica establerta en el contacte. Pot revocar els consentiments a altres tractaments. També pot demanar més informació al CB Prat sobre els tractaments realitzats.

En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets vostè pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent.
Conservació:

Les dades recollides seran conservades, un cop finalitzada la relació, mentre siguin rellevants pel Club i/o necessàries conforme la legislació vigent.