Vida Saludable

Al Club Bàsquet Prat ens prenem molt de debò la nostra responsabilitat amb els bons hàbits a l’hora de gaudir d’una vida sana. El C.B. Prat és conscient tant de la importància de contribuir amb accions com de posar a l’abast de tothom informació útil per què tothom interessat pugui gaudir d’aquests hàbits saludables, com també és igual d’important evitar o disminuir hàbits que contraprodueixen un correcte estil de vida.

Des del Club Bàsquet Prat ens sentim amb el compromís i volem influir en aquest camp, marcant-nos com a objectiu informar i facilitar documents on s’aconsella i recomana diferents hàbits per dur un estil de vida sa i equilibrat.